A tot Z Pools

drs. Izabela Tomesen

  • beëdigd tolk en vertaalster Pools, geregistreerd onder Wbtv-nummer 146
  • ruime ervaring in tolken en vertalen voor het notariaat en de advocatuur
  • SIGV-gediplomeerd gerechtstolk en SIGV-gediplomeerd juridisch vertaalster
Buiksloterweg 9H
1031 CC Amsterdam
020 – 66 11 507
06 – 50 67 88 31
izabela.tomesen@gmail.com