Babylonia Vertalen & Tolken

  • Beëdigde tolk Fries <> Nederlands <> Engels
  • Ervaren tolk en vertaler voor notariaat, advocatuur en het bedrijfsleven
  • Wbtv-nr. 1549
  • Lid van het NGTV

Regio: Noord-Nederland (Fryslân, Groningen, Drenthe)

Ingelumerdyk 20, 9045 RD Bitgummole

Kantoor: Kamer 2.39, Crystalic, François HaverSchmidtwei 2,8914 BC Leeuwarden
https://www.babylonia-vertalingen.com/
06-12730063
ammerins@babylonia-vertalingen.com