Bijbelvereniging – voorheen de Nederlandse Gideons

Copernicusstraat 17
3772 CV Barneveld
https://www.bijbelvereniging.nl
IBAN: IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98
085-1041714
info@bijbelvereniging.nl
Dhr. J. van Middendorp