Stichting Dierennood

Stichting Dierennood biedt belangrijke voordelen voor dierenvrienden:

  1. Garantie dat 100% van iedere gift of legaat alleen voor directe hulp aan dieren-in-nood zal worden besteed;

  2. De stichting werkt alleen met vrijwilligers en kent geen salarissen, huisvestingskosten of declaraties voor reiskosten;

  3. De kosten die deze stichting maakt, worden ruimschoots gecompenseerd door extra privéstortingen door het bestuur;

  4. Betrouwbare hulp voor dieren, die dit echt het meest nodig hebben, in meer dan 25 landen;

  5. Toekomstgericht, want jaarlijks worden er meer dan 8.500 zwerfdieren via deze stichting gesteriliseerd;

  6. Unieke controle mogelijk met foto’s en video’s van de besteding, naar eigen notaris of andere vertrouwenspersoon.

Henri Dunantstraat 337
6441 XK Brunssum
https://dierennood.nl/
IBAN: NL16 INGB 0004 7841 60
010-4202344
hanno@dierennood.nl
Hanno Berger