drs. Ingeborg Hansen

  • Beëdigd tolk en vertaalster Japans
  • Ruime ervaring in tolken en vertalen voor het notariaat
  • De enige registertolk voor Japans op C1-niveau
  • Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)
  • Ingeschreven in het Register van Beëdigde Tolken en Vertalers onder nummer 779
Morsweg 12
2312AD Leiden
071-7370485
06-28552037
ingeborg.hansen@xs4all.nl