drs. Ingeborg Hansen

  • Beëdigd tolk en vertaalster Japans.
  • Ruime ervaring in tolken en vertalen voor het notariaat.
  • De enige registertolk voor Japans op C1-niveau.
  • Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).
  • Ingeschreven in het Register van Beëdigde Tolken en Vertalers onder nummer 779.
Morsweg 12
2312AD Leiden
071- 7370485
06-2855-2037
ingeborg.hansen@xs4all.nl