VEREENIGING KONINGIN EMMAFONDS

Het verlenen van materiële hulp aan hoogbejaarde behoeftigen zonder onderscheid van kunne of godsdienst, wonende te ‘s-Gravenhage.
Hammarskjöldlaan 523
2286 HN Rijswijk
IBAN: NL37 ABNA 0584 7217 14
070-3934775
wwinnubst@hetnet.nl
Mw. W. Winnubst