VEREENIGING KONINGIN EMMAFONDS

Het verlenen van materiële hulp aan hoogbejaarde behoeftigen zonder onderscheid van kunne of godsdienst, wonende te ‘s-Gravenhage.
Guirlande 104
2496 WR Den Haag
IBAN: NL37 ABNA 0584 7217 14
06-12781223
info@koninginemmafonds.nl
Drs. M.J.M. van Adrichem