Helma van der Boom

  • Beëdigd Tolk en Vertaler Portugees en Frans.
  • Ruim 10 jaar ervaring met tolken en vertalen van particuliere en zakelijke notariële akten.
  • Geregistreerd in het Register van Beëdigde Tolken en Vertalers onder nummer 373.
  • Lid Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) en aangesloten bij de Stichting Vrouwennetwerk voor Vertalers en Tolken (SVVT).
  • Inschrijving Kamer van Koophandel: 27354031.
Verdistraat 42
2555 VD Den Haag
https://www.helmavdboom.nl/
070 - 380 5127
06 - 512 65 787
helmavdboom@ziggo.nl