Helma van der Boom

  • Beëdigd Tolk en Vertaler Portugees en Frans
  • Ruim 10 jaar ervaring met tolken en vertalen van particuliere en zakelijke notariële akten
  • Geregistreerd in het Register van Beëdigde Tolken en Vertalers onder nummer 373
  • Lid Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) en aangesloten bij de Stichting Vrouwennetwerk voor Vertalers en Tolken (SVVT)
  • Inschrijving Kamer van Koophandel: 27354031
Verdistraat 42
2555 VD Den Haag
https://www.helmavdboom.nl/
070-3805127
06-51265787
helmavdboom@ziggo.nl