HUMANISTISCH VERBOND

Met ons werk streven we een humane samenleving na. We verenigen mensen die zich humanist voelen en we zetten ons in voor menswaardigheid, vrije meningsuiting, gelijke behandeling en het recht op zelfbeschikking zoals het recht op een waardig, zelfgekozen levenseinde. We organiseren debatten en cursussen en we bieden geestelijke begeleiding aan mensen bij defensie, in gevangenissen en in zorginstellingen. In het onderwijs zorgen we voor lessen levensbeschouwing, burgerschap en mensenrechten.

Onze werkstichting Steunfonds Humanisme kan ook optreden als executeur; het is sinds 1957 gespecialiseerd in het, op persoonlijke wijze, zorgvuldig afwikkelen van nalatenschappen.
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam
https://www.humanistischverbond.nl/nalaten/
IBAN: NL44 TRIO 0379 4361 83
020-5219000
info@humanistischverbond.nl