STICHTING HVO-QUERIDO

HVO-Querido is een zorgorganisatie die actief is in Amsterdam, Haarlem, Diemen, Alkmaar, Almere en ‘t Gooi en al sinds 1904 bestaat. We ondersteunen kwetsbare burgers zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. We gaan daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan.

Wij bieden opvang en begeleiding aan mensen die dak- of thuisloos zijn, aan dakloze gezinnen en jongeren, en aan slachtoffers van mensenhandel. Het gaat om kwetsbare mensen die om allerlei redenen niet meer in een eigen huis kunnen wonen. Bijvoorbeeld vanwege een verslaving, fi nanciële en psychiatrische problemen. De overheid subsidieert en toetst ons werk. Wij zijn volledig afhankelijk van subsidies, legaten en donaties.
Eerste Ringdijkstraat 5
1097 BC Amsterdam
https://www.hvoquerido.nl/
IBAN: NL05 ABNA 0467 7857 83
020-5619090
info@hvoquerido.nl
B. Zwagemaker