KERK IN ACTIE

Wij zijn de Protestantse kerk in actie en delen van wat ons gegeven is om mensen wereldwijd tot hun recht te laten komen.
Postbus 456
3500 AL Utrecht
https://www.kerkinactie.nl/
IBAN: NL89 ABNA 0457 4574 57
030-8801880
d.dejager@protestantsekerk.nl
Mw. D. de Jager