SINT LAURENSFONDS

Sint Laurensfonds heeft als doel per jaar het beschikbare bestedingsbedrag toe te kennen aan projecten die zorg dragen dat kwetsbare jeugdigen en ouderen (blijven) meedoen in de Rotterdamse maatschappij met als speerpunten het sociaal isolement van ouderen doelmatig doorbreken en de ontwikkeling van kwetsbare jeugdigen versterken in Rotterdam e.o.

Ook ondersteunen we projecten die armoede onder kinderen in Rotterdam verzachten en bestrijden.
Mathenesserlaan 305-B
3021 HK Rotterdam
https://www.sintlaurensfonds.nl/
IBAN: NL29 INGB 0693 2148 48
010-4182833
info@sintlaurensfonds.nl
Dhr. W. Boers