Stichting Astma Bestrijding

De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van hen die geconfronteerd worden met astma, chronisch obstructieve longaandoeningen en andere chronische luchtwegaandoeningen of met de gevolgen daarvan, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel o.m. te verwezenlijken door: vergroting van de kennis over de vermelde aandoeningen; bevordering van wetenschappelijk onderzoek, scholing en voorlichting daarover; hulp aan patiënten met bovengenoemde aandoeningen; het verwerven van geldmiddelen.
Koningslaan 42
1406 KH Bussum
http://www.astmabestrijding.nl/
IBAN: NL54 GILL 0265 9532 00
035-6981078
fhvanbeek26@hotmail.com
Mr. F.W. Oldenburg