Brandwonden Research Instituut

De activiteiten van de stichting Brandwonden Research Instituut (BRI) richten zich op de directe verbetering van de behandeling van patiënten met brandwonden. Dit gebeurt door het fi nancieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek dat dicht bij de praktijk ligt en snel toepasbaar is voor de patiënten. Het Brandwonden Research Instituut is voor dit werk mede afhankelijk van donaties en legaten. De organisatie is klein en heeft nauwelijks organisatiekosten. De ter beschikking staande gelden komen volledig te goede aan de doelstellingen. Nadere informatie over het BRI en de werkzaamheden is te vinden op de website: www.stichtingbri.nl
Laan van Blois 179
1943 MH Beverwijk
http://www.stichtingbri.nl/
IBAN: NL45 INGB 0665 9604 49
06-53749662
robertwkreis@gmail.com
Robert W. Kreis