Stichting Buitenfonds

Wij kunnen niet zonder natuur. Toch lijkt de huidige generatie steeds minder betrokken bij de natuur om zich heen. Zonder educatie voor kinderen, maar ook zonder een natuurbeleving van volwassenen staat het draagvlak voor natuur in de toekomst op het spel. De verbinding tussen mens en natuur moeten we in stand houden.

Buitenfonds is een stichting die geld werft voor projecten in de unieke natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Zo kan Staatsbosbeheer waardevolle projecten realiseren, zoals kinderen leren over natuur, onze ecologische voetprint verkleinen, het behoud van cultureel erfgoed en het creëren van spannende manieren om de natuur te beleven.

Doet u mee? Geef om natuur dichtbij.
Postbus 2155
3800 CD Amersfoort
https://www.buitenfonds.nl/
IBAN: NL58 TRIO 0197 6253 39
085-0091000
vraag@buitenfonds.nl
mevrouw P. (Peddy) Uijttenboogaard