Fokus

Fokus is een landelijke organisatie die mensen met een ernstige fysieke beperking mogelijkheden biedt om onafhankelijk en zelfstandig te leven. Zó kunnen zij – als ieder ander – deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Fokuswoningen zijn volledig aangepaste, gelijkvloerse huurwoningen, eigendom van een woningcorporatie. Fokus verleent assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het bijzondere van Fokus is dat de dienstverlening gebeurt op afroep en aanwijzing gedurende 24 uur per etmaal. Kwaliteit, samenwerking en klanttevredenheid staan daarbij centraal. Momenteel wonen op deze manier op bijna 100 locaties verspreid over heel Nederland meer dan 1.400 mensen met een ernstige fysieke beperking geheel zelfstandig.
Postbus 6124
9702 HC Groningen
https://www.fokuswonen.nl/
IBAN: NL75 INGB 0002 0671 95
050-5217200
info@fokuswonen.nl
Marco van Es