KATHOLIEKE STICHTING VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN (KSBS)

De Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS) wil mensen met een visuele beperking helpen optimaal méé te doen in de samenleving. Daartoe ondersteunt de KSBS projecten in Nederland en ontwikkelingslanden die blinden en slechtzienden (opnieuw) leren functioneren in het dagelijks leven. Daardoor krijgen zij betere kansen op goed onderwijs, geschikt werk en passende vrijetijdsbesteding. Hiervoor is veel inzet, kennis en expertise nodig. En vooral ook veel geld. Help ons. U kunt blinde en slechtziende mensen hun ogen niet teruggeven, maar wel een beter leven!

Periodiek: De Stem van Grave (4x per jaar voor donateurs)
Postbus 50
5360 AB Grave
https://www.ksbs.nl/
IBAN: NL95 RABO 0117 1036 32
0486-471378
info@ksbs.nl
Maria Venhuizen