Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS)

Blinden en slechtzienden de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk méé te doen in de maatschappij.
Postbus 50
5360 AB Grave
https://www.ksbs.nl/
IBAN: NL95 RABO 0117 1036 32
06-51636927
info@ksbs.nl
Wim Pierik