Milieudefensie

Milieudefensie gelooft dat een eerlijke en klimaatvriendelijke samenleving mogelijk is. Maar vanzelf gaat het niet. Grote vervuilende bedrijven doen nog niet mee. En de regering durft ze daar niet op aan te spreken. Daar willen wij met zoveel mogelijk mensen wat aan doen. We brengen veranderaars samen: mensen en maatschappelijke organisaties die willen bijdragen aan échte verandering. Samen geven we een gezonde aarde door.
Postbus 19199
1000 GD Amsterdam
https://milieudefensie.nl/
IBAN: NL68 TRIO 0198 0900 80
020-5507424
nalaten@milieudefensie.nl
Esther Martens