Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds geeft kwalitatief hoogwaardige muziekinstrumenten in bruikleen aan professionele musici en conservatoriumstudenten. 
Postbus 11912
1001 GX Amsterdam
https://www.muziekinstrumentenfonds.nl/
IBAN: NL58 ABNA 0555 0286 66
020-6221255
info@muziekinstrumentenfonds.nl
Manon Veenendaal