Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wil Nederland weer mooi maken, en richt zich daarbij op het agrarische cultuurlandschap. Gezien de ecologische footprint die Nederland in de wereld heeft, zet de VNC zich in om agrarische productie in onze vruchtbare delta te behouden. Met ruimte voor ook andere functies zoals cultuurhistorie, landschapsschoon, recreatie en biodiversiteit.

VNC zet in op de realisatie van een netwerk van landschapselementen zoals akkerranden, natuurlijke slootkanten, heggen, houtwallen en lanen, gekoppeld aan fiets- en wandelpaden. Een Nederlands landschap waarin je je prettig voelt: een mooi Nederland.
Rijksstraatweg 174
6573 DG Beek-Ubbergen
https://www.nederlandscultuurlandschap.nl/
IBAN: NL49 INGB 0001 5658 82
024-6842294
info@nederlandscultuurlandschap.nl
V. te Plate