Peerke Donders Stichting

De Peerke Donders Stichting is vrijwillig actief voor economische zelfredzaamheid van ex-leprapatiënten en hun gezinnen in Zuidoost-Azië.
Spinozastraat 23-3
1018 HE Amsterdam
https://peerkedondersstichting.nl/
IBAN: NL96 INGB 0003 4092 00
06-41507869
murielvanelburg@gmail.com
Muriel van Elburg