De Regenboog Groep

Wij geloven dat leven aan de rand van de samenleving iedereen kan overkomen. Narigheid, tegenspoed of verkeerde keuzes; het is inherent aan mens zijn. Iedereen verdient een herkansing. Wij zijn er voor mensen in Amsterdam en omstreken die het moeilijk hebben en nergens anders terecht kunnen. Wij mobiliseren de kracht in de samenleving om hen te ondersteunen zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de maatschappij. De Regenboog Groep stimuleert de ontwikkeling van Amsterdammers in sociale armoede. Zo kunnen zij weer actief deelnemen aan de maatschappij. De Regenboog Groep is in 1975 opgericht om verslaafden te helpen. Sindsdien is ons hulpaanbod verbreed. In onze negen inloophuizen helpen wij jaarlijks bijna 4000 dak- en thuislozen. Daarnaast helpen we ruim 1200 Amsterdammers die het zelfstandig niet redden aan een buddy of een maatje.
Droogbak 1d
1013 GE Amsterdam
https://www.deregenboog.org/
https://www.hulpvanderegenboog.org/
IBAN: NL79 TRIO 0379 3155 64
020-5317600
info@deregenboog.org
Vraag naar onze fondsenwerver