HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag
https://www.rodekruis.nl/nalaten
IBAN: NL33 INGB 0000 0008 81
070-4455678
contactcenter@redcross.nl
Mw. mr. H.C.E. van Dijk