Vrienden van Stadsherstel Amsterdam

Aankopen en restauraties van bedreigde monumenten in de metropoolregio Amsterdam mogelijk maken.

De Vrienden hebben aan meer dan 150 restauraties van Stadsherstel bijgedragen. Bijdragen die het mogelijk maakten om vervallen monumenten, zoals grachten- en steegpanden, molens, scholen, industriële gebouwen, kerken en boerderijen, aan te kopen of te restaureren. Stadsherstel heeft meer dan 700 monumenten in de Metropoolregio A’dam gered, gerestaureerd en waar nodig een passende herbestemming gegeven. Vaak zijn dat functies waarbij ook het gebied rondom het monument opknapt of waarbij het pand een mooie sociale functie krijgt. Daarnaast worden alle projecten van Stadsherstel als leerlingbouwplaats uitgevoerd zodat het restauratieambacht niet verloren gaat.

Wij laten onze Vrienden graag meegenieten van ons mooie werk.
Amstelveld 10
1017 JD Amsterdam
https://www.stadsherstel.nl/vrienden/
IBAN: NL66 INGB 0005 6592 67
020-5200075 / 06-53434767
stella@stadsherstel.nl
Stella van Heezik