Vereniging VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor vluchtelingen in Nederland. Niemand laat zonder reden zijn vaderland, dierbaren en bezittingen achter. Mensen vluchten voor onderdrukking, oorlog of vervolging. Vluchtelingen die in ons land bescherming zoeken, kunnen op VluchtelingenWerk rekenen. We komen op voor de belangen van vluchtelingen en bieden onder andere individuele hulp bij de asielprocedure en begeleiding bij het opbouwen van een nieuw bestaan.

IBAN: NL22 FVLB 0225 8677 10 dit nummer is alleen voor het overmaken van bijdragen uit nalatenschappen (voor giften hanteren wij het volgende rekeningnummer: NL60 INGB 0000 1234 88).
Surinameplein 122
1058 GV Amsterdam
https://www.vluchtelingenwerk.nl/
IBAN: NL22 FVLB 0225 8677 10 of NL60 INGB 0000 1234 88
020-3467215
ateske@vluchtelingenwerk.nl
Annemarie Teske