WERELDOUDERS

WereldOuders biedt structurele hulp aan thuisloze kinderen in negen landen in Latijns-Amerika. De kinderen worden opgenomen in familiehuizen waar ze naast liefde, aandacht en verzorging, ook scholing en een (beroeps)opleiding krijgen.

De kinderen zijn allemaal op een bepaalde manier beschadigd. Verweesd, verlaten, verwaarloosd en bijna altijd ondervoed. In iedere fase van hun leven krijgen ze in onze familiehuizen de zorg, steun en begeleiding die ze nodig hebben om zo op te groeien tot gezonde, gelukkige en zelfstandige volwassenen. Dit alles geeft hen een goede kans op een mooie toekomst.

Daarnaast zet WereldOuders ook educatieve en medische projecten op voor de hele gemeenschap.
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
https://www.wereldouders.nl/
IBAN: NL60 INGB 0000 0011 71
035-6264578
info@wereldouders.nl
Danielle Heere